by Julianna Gąsiorowska

Tęcza zaczyna się tutaj / Rainbow starts here

My project at Love Patchwork & Quilting and giveaway!

>